Vítejte na našich oficiálních stránkách!
Domov > servisní středisko >servisní středisko

Úvod do služby

Kromě našich stávajících lisovaných výrobků může vyrábět také osvětlení Jowin
světelné produkty podle výkresů nebo vzorků od našich zákazníků.

 • Horká linka národních služeb
  Zajistit přijetí služby vč
  související dotazy, stížnosti,
  údržbu a technickou podporu
 • Horká linka národních služeb
  Svou zprávu nám můžete zanechat prostřednictvím
  online nástěnku našich webových stránek

 • Oficiální email
  Můžete nám zasílat relevantní dotazy,
  návrhy a technickou podporu

Záruční politika

Bezzáruční rozsah

1. Nad rámec záruční doby produktu
2. Nefiremní originální podpůrné produkty, např. firemní světelný zdroj podporující použití elektronických částí jiných firem atp.
3. Poškození způsobené nesprávným používáním, údržbou, skladováním (ne dle požadavků manuálu produktu na instalaci, použití apod., jakékoli nesprávné použití způsobu, jako např.: nesprávné vedení, použití vysokého napětí 250V a více, nejmenovitá zátěž a použití speciálního abnormálního prostředí, jako je vysoká teplota, ponoření do vody, koroze atd.)
4. neodolatelné faktory, jako jsou povodně, požáry, zemětřesení, údery blesku
5. Soukromá demontáž, změna výrobku nebo změna certifikátu shody
6. Žádné datum výroby produktu (kromě originálních produktů společnosti bez data výroby)
5. Poprodejní způsob: V oficiálních prodejnách společnosti Junwei nebo běžných kanálech pro nákup produktů s nákupní fakturou, účtenkou, logem prodeje, kupní smlouvou, číslem objednávky atd. během záruky

JOWIN LIGHTING CONTACT